De vertaling van nationale feestdagen die gevierd worden in West-Europa

By / 13 July 2015 / Uncategorized

De vertaling van nationale feestdagen: “overbrengen” van referenties

Het Engelse woord, vertaling, stamt af uit het Latijnse translatus wat “overbrengen” betekent[1]. Het Duitse, übersetzen, heeft een gelijkaardige literaire betekenis, niettegenstaande het vertrekt van verschillende basisprincipes. Zoals de etymologie van het Engelse woord reeds suggereert, is vertalen niet gewoonweg een kwestie van het decoderen van een boodschap in de ene taal en het dan opnieuw coderen naar een andere, hoe ingewikkeld deze boodschap ook mag zijn. Vertaling, beschouwd als een gedragscode, betekent ook in verband staan met meer dan één gemeenschap, culturele praktijken waarnemend die niet dadelijk voor de hand liggend zijn voor de toevallige toeschouwer en bruggen bouwend die diepere menselijke noden, verwachtingen en vreugdes erkennen.

Daarom spelen vertalers op interculturele gelijkwaardigheden, betekenis introducerend bij anders onleesbare referenties, monumenten, feestdagen, recepten, kunstwerken en meer “overhevelend”. Het vertalen van landspecifieke nationale feestdagen, is een typisch voorbeeld van het gepuzzel met verschillende referentiekaders. We stellen voor een snelle blik te werpen op de manier waarop de nationale identiteit wordt gevierd in zeven verschillende Europese landen, waarbij we meer inzicht krijgen in één van de vele vaardigheden van de vertaler. De landen die we willen bekijken zijn Duitsland, Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Een overvloed aan nationale feestdagen in West-Europa

De globalisering van de afgelopen decennia heeft niet alleen geleid tot een voorheen onvoorstelbare culturele uitlevering met talen die sneller samensmelten dan twee ijsblokjes op een hete zomerdag, maar ook tot nieuwe gevoelens van nationale eenheid. Deze ontwikkeling is natuurlijk niet helemaal nieuw; nationale identiteit wordt in de meeste Europese landen al meer dan een eeuw gevierd.

Als u naar ons, nogal trendy, diagram kijkt, wordt snel duidelijk dat deze feestdagen in 3 aparte categorieën ingedeeld kunnen worden. Het is daarom des te moeilijker om te verklaren waarom een dag als nationale feestdag gekozen werd.

  • In Duitsland, Frankrijk en Italië, zijn historisch ‘belangrijke’ feiten reden tot ‘feestdagen’. De meest bekende van de 3 is waarschijnlijk de Franse nationale feestdag die gevierd wordt op de dag dat de Bastille (op 30 minuten van bij de kantoren van Mytranslation vandaan) bestormd werd; veel recenter is er de Tag der deutschen Einheit (dag van de Duitse eenheid), waarmee de hereniging van Oost- en West-Duitsland gevierd wordt, hoewel deze dag toch wat overschaduwd wordt door de dag van de val van de Berlijnse Muur (1989).
  • In Nederland en het Verenigd Koninkrijk, ondanks een vaag meningsverschil van deze laatste over deze kwestie, vieren nationale feestdagen eerder politieke continuïteit en stabiliteit dan de uren van onrust die hen te beurt vielen. Beide landen eren hun vorsten. De Nederlandse Koningsdag(letterlijk, “King’s day”) is bijzonder spectaculair en de kanalen in Amsterdam zijn overstroomd met zorgeloze in het oranje geklede burgers.Koningsdag - Photo by inyucho (Flickr)
  • In Spanje en Portugal gaan de nationale feestdagen vooral over het Spaans en het Portugees; er wordt meer aandacht geschonken aan de talen dan aan de politiek. Bijgevolg wordt de Shakespeare van Portugal, Luís de Camões, herdacht voor zijn beroemd episch gedicht, Os Lusíadas, dat de waarde van Portugese ontdekkingsreizigers bezingt. Zijn avonturenverhalen maken een bezoek aan de lokale bibliotheek net dat ietsje specialer.

De huidige feestdagen vinden hun fundamenten in de beproevingen uit het verleden

De invulling van nationale feestdagen: de “overdracht” van gedeelde historie

Wat ook iemands idee van een natie en nationale identiteit is, en hoe deze ook wordt gevierd, de invulling van nationale feestdagen toont aan dat de geschiedenis een cruciale rol in de betekenis hiervan speelt. Als we vooruitgang willen boeken als een gemeenschappelijke eenheid, dan moeten we terugkijken naar prestaties en gebeurtenissen uit het verleden, of dit nu ging om gevangenissen in Parijs waar buskruit lag opgeslagen, of dat het ging om avontuurlijke 16e eeuwse dichters. Een dergelijke gedachte werd piekfijn uitgedrukt door de Franse historicus Ernest Renan in 1882, toen hij suggereerde, alhoewel hij zich lichtelijk zorgen maakte over de gedurfdheid van zijn metafoor, dat een natie “een elke dag gehouden volksraadpleging” was.

 

E. Renan

E. Renan

 

Nationale feestdagen lijken sterk op referenda, gevoelens van verbondenheid worden belangrijker dan de exacte historische referentie waar nationale feestdagen op gebaseerd zijn. De vertaling van nationale feestdagen houdt vooral het herkennen in van dat wat deze personen samenbrengt en het vaststellen van, naast hun onoverkomelijke verschillen, hun gezamenlijke behoefte die daaruit voortvloeit.

Professionele vertaling: een unieke, menselijke vaardigheid

Dit is slechts één van de redenen waarom de kunst van het doorgronden van crossculturele overeenkomsten iets is waarover een algoritme waarschijnlijk nooit volledig meester zal worden. Het fenomeen begrip is beslist iets van de mens alleen, meertalig begrip is absoluut iets dat alleen professionele vertalers beheersen. Daarom werkt Mytranslation alleen met professionele vertalers van over de hele wereld.

Mytranslation vertaaltarieven per woord en diensten

Mytranslation biedt twee type diensten aan: Express- en Veiling-vertaaldiensten.

Voor dringende projecten raden we u de Express-dienst aan. U hoeft alleen uw document te uploaden en ons systeem zal het aantal woorden tellen om u een prijsindicatie en deadline te geven (tegen een vast vertaaltarief van € 0,08/woord). Wanneer u de prijsofferte aanvaardt, zal uw document geplaatst worden op ons online-forum waar de eerste vertaler die het aanvaardt, onmiddellijk met de vertaling zal beginnen.

Upload, voor minder dringende projecten, uw document op het forum voor een veilingperiode en ontvang meerdere prijs- en deadlinevoorstellen van freelancevertalers. Aan het einde van de veiling kunt u de voorstellen en vertaalprofielen vergelijken om uiteindelijk de vertaler te kiezen waarmee u wil samenwerken (het minimum vertaaltarief voor deze dienst bedraagt € 0,06/woord).

Bezoek, voor meer informatie, Mytranslation.com of neem contact met ons op.

About Author

Stan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top